Contact

To contact the editors or to submit an abstract, please email: cuiramericas@gmail.com

Para contactar a lxs editores o para enviarnos un resúmen, favor de enviar un correo electrónico a: cuiramericas@gmail.com

Para entrar em contato com os editores ou enviar um resumo, por favor envie um email para: cuiramericas@gmail.com